Telefon kontaktowy / zapisy na badania: +48 785 007 003


Z radością informujemy, że w naszym Centrum wykonujemy badania prenatalne dla wszystkich Pań ciężarnych w ramach realizacji projektu poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. śląskim współfinansowany przez Unię Europejską (bez skierowania) oraz programu badań prenatalnych NFZ.

Zapraszamy wszystkie Panie ciężarne do uczestnictwa w bezpłatnych badaniach prenatalnych w ramach dwóch typów działań

 

SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SPÓŁKA JAWNA okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

pn.Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. śląskim


nr
RPSL.09.02.06-24-0753/17

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia i związana z nim poprawa jakości życia poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych. W ramach projektu opieką perinatalną polegającą na diagnostyce i leczeniu wad płodu zostaną objęte kobiety poniżej 35 roku życia, które nie mogą bezpłatnie skorzystać z tego typu usług zdrowotnych.

Wartość projektu: 2 259 980,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 920 983,00 zł

Program Bezpłatnych Badań Prenatalnych

Zalety Programu:

 • - badania są bezpłatne
 • - nie wymagają skierowania lekarza prowadzącego ciąże 

Program adresowany dla wszystkich Kobiet ciężarnych:

 • - mających mniej niż 35 lat
 • - będących poniżej 21 tygodnia ciąży
 • - zamieszkałych na terenie województwa śląskiego

  

W ramach programu realizowane są badania w I oraz II trymestrze:

I trymestr 11+0 – 13+6 tygodnia ciąży:

 • - szczegółowe badanie USG z pomiarem przezierności karkowej płodu (NT) zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Fetal Medicine Foundation (FMF) wykonane przez certyfikowanych ultrasonografistów
 • - badanie biochemiczne  - Test podwójny ( Gonadotropina kosmówkowa - β-hcg, oraz białko ciążowe A (PAPP-A)
 • - komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu

II trymestr 18+0 – 20+6 tygodnia ciąży

 • - szczegółowe badanie USG oceniające anatomię oraz dobrostan płodu
 • - test potrójny (oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu)

 

Ważna informacja:
Jeżeli w trakcie badania prenatalnego zostaną stwierdzone zaburzenia w rozwoju wewnątrzmacicznego Pani dziecka naszą realną pomocą w nadzorowaniu dalszego przebiegu ciąży jest udzielenie wysokospecjalistyczej konsultacji medycznej w dziedzinach:

 • - Perinatologii
 • - Genetyki
 • - Kardiologii dziecięcej
 • - Urologii dziecięcej
 • - Chirurgii dziecięcej
 • - Neurologii i neurochirurgii dziecięcej
 • - Opieki psychologa

oraz wskazanie specjalistycznego Ośrodka III stopnia referencyjności, w którym nastąpi rozwiązanie ciąży i dalsze leczenie dziecka po urodzeniu.

 

Dokumenty do pobrania: 

 


Zapisy na badania oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 785 007 003

Centrum Medyczne Sigma-Bi
41-902 Bytom  ul. Chrzanowskiego 23

 

 

Uwaga: w dalszym ciągu równolegle prowadzimy program Badań Prenatalnych NFZ