Lek na COVID-19

Informujemy Pacjentów zadeklarowanych w Podstawowej Opiece zdrowotnej Sigma-Bi, że od 2.02.2022r. istnieje możliwość leczenia bezpłatnym lekiem antywirusowym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA LEKU - molnupirawir (Lagevrio)

KRYTERIA WŁĄCZENIA LEKU:
1) Rozpoznanie COVID-19
2) Wystąpienie objawów COVID-19 w ciągu ostatnich 5 dni
3) Pacjent dorosły i należy do grupy ryzyka* ciężkiego przebiegu COVID-19
4) Pacjenci nie kwalifikują się do leczenia molnupirawirem, jeśli istnieją wskazania medyczne do hospitalizacji z powodu COVID-19.

* Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu:
• wiek >65 lat,
• aktywny proces nowotworowy (nowotwory złośliwe),
• leczenie immunosupresyjne,
• niewydolność serca,
• choroba niedokrwienna serca,
• kardiomiopatie,
• cukrzyca,
• POCHP,
• otyłość (BMI ≥35),
• przewlekła choroba nerek,
• pensjonariusze domów pomocy społecznej.

 • kardiomiopatie,
  • cukrzyca,
  • POCHP,
  • otyłość (BMI ≥35),
  • przewlekła choroba nerek,
  • pensjonariusze domów pomocy społecznej.

ZALECENIE DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA:
NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA TEST, JAK TYLKO POJAWIĄ SIĘ OBJAWY INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, GORĄCZKA LUB INNE NAGŁE POGORSZENIE STANU ZDROWIA

lek na covid