plgagyei

SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SPÓŁKA JAWNA okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia  2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

  1. Profilaktyka badań jelita grubego


nr RPSL.08.03.02-24-01G8/18

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia i związana z nim poprawa jakości życia przez przebadanie 525 osób. Pozwoli to na zwiększenie odsetka 5 letnich przeżyć oraz zmniejszenie umieralności. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy profilaktyki i diagnostyki, co z kolei przełoży się na leczenie ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu. Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności przypadków zachorowań na raka we wczesnych stadiach zaawansowania. 525 osób będzie miały zapewniony dostęp do działań polegających na wykonaniu diagnostyki (badań kolonoskopii) i możliwość podjęcia decyzji co do dalszych działań w przypadu wykrycia zmian nowotworowych.

 

Wartość projektu: 413 718,75 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 351 660,94 zł

Program Bezpłatnych Badań Prenatalnych

Badania kierowane są do osób spełniajacych kryteria:

  • w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • w wieku 40 -49 lat - mających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • w wieku 25-49 lat - z rodzin, w których wystąpił dzidziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC)
  • są mieszkańcami Bytomia
  • nie korzystali z badania w ciągu ostatnich 10 lat.

 

[+ ]Formularz rekrutacyjny do projektu - profilaktyka badań jelita grubego

[+] Ankieta ministralna Jelito Grube


Zapisy na badania oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 607 303 000

Centrum Medyczne Sigma-Bi
41-902 Bytom  ul. Wyczółkowskiego 26/2-9