Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej

Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. Śląskim

Sigma-Bi Jacek Zamłyński Spółka Jawna w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych


nr RPSL.09.02.06-24-0753/17 pn. „Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. Śląskim

Cel główny projektu:

poprawa zdrowia i związana z nim jakości życia poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Ponieważ tylko kobiety w ciąży powyżej 35 roku życia  kwalifikują się do PBP należy objąć opieką perinatalną kobiety poniżej 35 roku życia. Projekt zwiększy wiedzę kobiet w ciąży i ich partnerów w kierunku przygotowania do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa, zwiększy wykrywalność wad wrodzonych i rozwojowych, poprawi dostępność i jakość świadczeń medycznych dla kobiet w ciąży wzmocni współpracę w zakresie opieki nad płodem z wykrytą wrodzoną wadą rozwojową, wesprze rodziców w przypadku wad płodu, przez zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej.

Wartość projektu: 2 259 980,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 920 983,00 zł.