Zostań naszym Pacjentem Centrum Medycznego Sigma-Bi

Idea: Salus aegroti suprema lex   - zdrowie Pacjenta najwyższym prawem

Sigma-Bi?

NZOZ Sigma-Bi powołany został w 1997r. w odpowiedzi na obowiązującą od 1998r. Ustawę o powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym. Dalsze nowelizacje Ustawy spowodowały przekształcenie zakładu w formę prawną: Sigma-Bi Spółka Jawna.

Dwie zasady: ciągłość i kompleksowość opieki

Wieloletnie doświadczenie organizacyjne, stały rozwój i komfort bazy lokalowej, wyposażenie CM Sigma-Bi w nowoczesny sprzęt diagnostyczny stwarza aktualnie możliwość zapewnienia ciągłej, kompleksowej opieki medycznej od stopnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dziennej, nocnej i świątecznej po przez leczenie w licznych Poradniach Specjalistycznych, Pracowniach Diagnostycznych a także w ramach Opieki Długoterminowej w domu Pacjenta. Istotnym zadaniem CM jest ochrona zdrowia kobiet ciężarnych i rozwoju wewnątrzmacicznego ich dzieci realizowana w Programie Badań Prenatalnych.

Zespół medyczny

Lekarze - kilkudziesięciu specjalistów wysokiej klasy z dużym doświadczeniem lekarskim i klinicznym. Znaczna część z nich pracująca w szpitalach specjalistycznych oraz jednostkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub Instytutu Onkologii w Gliwicach może zapewnić ciągłość diagnostyki i leczenia w warunkach oddziału szpitalnego.
Położne i pielęgniarki – kilkanaście miłych, kompetentnych Pań. Większość po studiach wyższych z licznymi kursami specjalistycznymi.

Rozwiązywanie problemów

Kompetentne, skuteczne i przebiegające w relacji wzajemnego zaufania rozwiązanie problemów zdrowotnych naszych Pacjentów jest celem działania CM Sigma-Bi. Jeżeli wynikły trudności organizacyjne lub Twoje problemy zdrowotne nie zostały właściwie potraktowane zadzwoń proszę 601 418 328 lub napisz szef @ sigma-bi.pl z pewnością znajdziemy wspólne rozwiązanie.

Dr hab. n. med. Jacek Zamłyński