INVENIA ABUS 3D

Tylko w kilku polskich szpitalach wykonywane są przesiewowe badania USG przy użyciu innowacyjnego aparatu stworzonego z myślą o Paniach z gęstą tkanką piersiową.

Obraz1

NVENIA ABUS 3D (automated breast ultrasound) teraz już u nas Sigma – Bi Bytom

badanie USG piersi zalecane jest w powszechnym screeningu profilaktyki nowotworów sutka dostępne jest dla wszystkich grup wiekowych kobiet w każdym typie gęstości tkanki piersiowej. Szczególnie zalecane jako uzupełnienie badania mammograficznego w przypadkach piesi o gęstej budowie.

Badanie wykonywane jest w ramach świadczeń zdrowotnych NFZ dla kobiet będących w opiece specjalistycznej w poradniach: onkologicznej, ginekologicznej, chirurgicznej, endokrynologicznej

Badania wykonujemy również w systemie komercyjnym oraz na zamówienie zakładów pracy dbających o zdrowie zatrudnionych kobiet

 

Dlaczego właśnie INVENIA 3D ?

INVENIA ABUS 3D jest nowoczesnym aparatem diagnostycznym wykonującym w odstępach 2 mm automatyczny skan ultrasonograficzny piersi. Całość tkanki gruczołów piersiowych jest dokładnie uwidoczniona w technice trójwymiarowej w czasie zaledwie 15 min. Badanie jest nieinwazyjne i niebolesne.

IObraz2nteligentne algorytmy obrazowania  umożliwiają uzyskanie wyjątkowej wydajności i szybkich wyników w obrazowaniu piersi poprzez przejście od przetwarzania sprzętowego do programowego. Technologia obrazowania cSound rejestruje znacznie więcej danych i wykorzystuje je do tworzenia znaczących objętości o doskonałej jakości obrazu. Konwencjonalne parametry ręcznych urządzeń ultradźwiękowych, takie jak strefy ostrości i wzmocnienie, są automatycznie optymalizowane. Dlatego każdy piksel obrazu jest automatycznie ostry.

Przetwornik Reverse Curve™  jest sondą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości z odwróconą krzywą zapewnia doskonałą jakość obrazu. Sonda jest skonstruowana tak, aby jak najlepiej pasowała do kobiecej anatomii, dzięki czemu umożliwia pełne pokrycie tkanki piersi. Spójna i jednorodna kompresja zwiększa komfort badania dla pacjenta.

 

 

 

Kto wykonuje badanie?

Obraz4Bezpośrednio badanie wykonuje certyfikowany technik Rtg który przeszedł indywidualny coaching w zakresie technologii ultradźwiękowej, anatomii, zapisu ABUS i analizy jakości obrazu. Szkolenie techników prowadzone przez specjalistę ABUS General Elecrtic ds. zastosowań klinicznych na miejscu podczas instalacji. Certyfikacja powtarzana jest w każdym roku w miejscu instalowanego aparatu.

 

 

 

 

 

 

Jak przebiega badanie USG aparatem INVENIA TM 3D

Invenia ABUS 2.0 jest automatycznie wolumetrycznym skanowaniem piersi. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Invenia ABUS 2.0 oferuje automatyObraz3czne wolumetryczne skanowanie ultrasonograficzne 3D, w tym optymalizację obrazu w celu osiągnięcia dokładnego i powtarzalnego obrazu, który lekarz może skutecznie ocenić.

Kto opisuje badanie ABUS ?

Wygenerowane obrazy są wysyłane do przeglądarki ABUS Viewer, która została zaprojektowana z myślą o szybkim i efektywnym przepływie obrazów. Objętości 3D są reprezentowane w opatentowanej 2-milimetrowej warstwie koronnej od skóry do ściany klatki piersiowej.

Obraz piersi generowany przez INVENIA 3D ABUS diagnozowany i opisywany jest przez specjalistów radiologii posiadających olbrzymie doświadczenie kliniczne zatrudnionych w Narodowym Instytucie Onkologii lub pracowni diagnostyki obrazowej Szpitali Specjalistycznych.

 Obraz5

Perfekcyjna diagnoza – zespół lekarzy specjalistów uczestniczy w interaktywnym programie Mastery, a także w multimedialnym przetwarzaniu przykładów (peer-to-peer) w celu szybkiego doskonalenia umiejętności oraz dokładnej interpretacji oraz spójnej metody diagnozowania.

Obraz6

Obraz10Obraz7Obraz10

Mój wynik badania INVENIA ABUS 3 D – co dalej

Raport z badania zawiera:

  • dane osobowe i kontaktowe Pacjentki, informacje o wynikach dotychczasowych badań: USG 2D, MRTG lub inne
  • opis struktury gruczołu piersiowego z określeniem typu struktury w skalach BIRADS i ACR. Dla piersi z wykrytą zmianą, detaliczną lokalizacją przestrzenną oraz wymiarowanie zmiany
  • obrazy „scany” trzech płaszczyzn z każdego sutka

Dalsze postępowanie z otrzymanym wynikiem badania ABUS 3D

  • gruczoł piersiowy prawidłowej budowy – zalecenie dalszego badania po roku, wynik należy okazać lekarzowi prowadzącemu
  • stwierdzanie zmianę chorobową

- zalecenie konsultacji lekarzy specjalistów: chirurga, onkologa, endokrynologa

- zalecenie dalszej diagnostyki: mammografii, biopsji gruboigłowej/cienkoigłowej lub mammotomii

Mój problem – piersi o gęstej budowie

 U kobiet z gęstą tkanką piersiową wykonanie wyłącznie badania mammograficznego może nie być wystarczające do wykrycia raka piersi.

Gęste utkanie gruczołu piersiowego jest poważnym ograniczeniem konwencjonalnej mammografii, co więcej, stanowi duży czynnik ryzyka rozwoju raka piersi (4-6-krotnie zwiększona częstość występowania raka piersi). Badanie opublikowane w The New England Journal of Medicine pokazało, że czułość mammografii jest ograniczona około 34-36 proc. bardziej u kobiet z gęstym utkaniem sutka (które maskuje obecność potencjalnych guzów). Wprowadzenie uzupełniającej automatycznej ultrasonografii piersi pozwala zwiększyć wykrywalność nowotworów o 35,7 proc. Invenia ABUS nie może być stosowane jako całkowity zamiennik mammografii.