Poradnia Geriatryczna

Poradnia Geriatryczna

Poradnia Geriatryczna zapewnia kompleksową opiekę senioralną z możliwością konsultacji specjalistycznych: kardiologa, chirurga , neurologa, ortopedy, chirurga naczyniowego, endokrynologa w oparciu o własny zespół Lekarzy specjalistów.

 

Bada diagnostyczna na miejscu: badania laboratoryjne, ultrasonografia, UDG Doppler, Rtg, densytometria, mammografia, USG piersi. W razie konieczności: badanie kolonoskopię, gastroskopia, zabiegi chirurgiczne Jednego Dnia.

Cele opieki geriatrycznej

Geriatria jest wielospecjalistyczną dziedziną opieki zdrowotnej sprawowanej dla pacjentów grupie wiekowej 60+. Lekarz geriatra ocenia stan pacjenta w systemie holistycznym tzn. diagnozując stan zdrowotny całego onanizmu a także uwarunkowania socjalne opieki w tej grupie wiekowej.

Jak oceniać zdrowie seniora

Wraz z procesem starzenia się organizmu w ciele i psychice zachodzą charakterystyczne zmiany fizjologiczne w tym:

 • zanik komórek funkcjonalnie czynnych różnych narządów i zastępowanie ich przez tkankę łączną (stłuszczenie wątroby);
 • przekształcenie budowy i czynności skóry prowadzące do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej organizmu;
 • spadek podstawowej przemiany materii ze 100% w wieku 40 lat do ok. 80% powyżej 80 roku życia, upośledzenie czynności wątroby, spadek aktywności enzymów;
 • procentowy wzrost zawartości tłuszczu w organizmie, a spadek zawartości wody;
 • spadek przepływu nerkowego osocza ze 100% w wieku ok. 30 lat do ok. 50% powyżej 80 roku życia; zmniejsza się też przepływ krwi przez inne narządy;
 • obniżenie kwasowości soku żołądkowego;
 • zmniejszenie perystaltyki jelitowej;
 • zmniejszenie powierzchni całkowitej błon śluzowych przewodu pokarmowego a co za tym idzie zmniejsza się wchłanianie z jelit;
 • obniżenie stężenia albumin w osoczu.

Lekarz Geriatra przeprowadza całościową ocenę geriatryczną (COG). Ocenia ona zakres występujących zaburzeń oraz pomaga ustalić priorytety w leczeniu i rehabilitacji oraz opiece.

W ramach COG lekarz sprawdza między innymi:

 • poziom widzenia i słyszenia
 • stan skóry
 • poczucie samotności i stany depresyjne
 • stany bólowe
 • związek objawów niepożądanych z zażywanymi lekami
 • wyniki badań diagnostycznych
 • poziom zaburzeń pamięci oraz problemów z poruszaniem się
 • sytuację rodzinną i środowiskową, np. utrata członka rodziny, wsparcie członka rodziny w opiece, możliwość samoopieki.

Na podstawie wywiadu lekarz geriatra zaleca dalsze leczenie i postępowanie opiekuńcze.

Leczenie osób starszych powinno uwzględniać większą wrażliwość na leki, częściej występują u nich działania niepożądane. Zmiany wzajemnych proporcji tłuszczu i wody w organizmie zmieniają parametry farmakokinetyczne leków – powodują, że leki rozpuszczalne w wodzie osiągają wyższe stężenia niż u zwykłych pacjentów, natomiast leki rozpuszczalne w tłuszczach pozostają w organizmie dłużej.

ul. Chrzanowskiego 23

Bytom

telefon: 32 389 70 85, 32 388 95 00

Geriatra: dr Joanna Przybylska – Just

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii