Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. Śląskim

Sigma-Bi Jacek Zamłyński Spółka Jawna w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych


nr RPSL.09.02.06-24-0753/17 pn. „Projekt poprawy wyników opieki perinatalnej drogą wczesnego rozpoznania i leczenia wad rozwojowych płodu w populacji kobiet ciężarnych zamieszkałych w woj. Śląskim

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia i związana z nim poprawa jakości życia poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych. W ramach projektu opieką perinatalną polegającą na diagnostyce i leczeniu wad płodu zostaną objęte kobiety poniżej 35 roku życia, które nie mogą bezpłatnie skorzystać z tego typu usług zdrowotnych.

Planowane efekty:

Projekt zwiększy wiedzę kobiet w ciąży i ich partnerów w kierunku przygotowania do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa, zwiększy wykrywalność wad wrodzonych i rozwojowych, poprawi dostępność i jakość świadczeń medycznych dla kobiet w ciąży wzmocni współpracę w zakresie opieki nad płodem z wykrytą wrodzoną wadą rozwojową, wesprze rodziców w przypadku wad płodu, przez zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej.

Wartość projektu: 2 259 980,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 920 983,00 zł.

Zalety Programu:

 • - badania są bezpłatne
 • - nie wymagają skierowania lekarza prowadzącego ciążę 

Program adresowany dla wszystkich Kobiet ciężarnych:

 • - mających mniej niż 35 lat
 • - będących poniżej 21 tygodnia ciąży
 • - zamieszkałych na terenie województwa śląskiego

W ramach programu realizowane są badania w I oraz II trymestrze:

I trymestr 11+0 – 13+6 tygodnia ciąży:

 • - szczegółowe badanie USG z pomiarem przezierności karkowej płodu (NT) zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Fetal Medicine Foundation (FMF) wykonane przez certyfikowanych ultrasonografistów
 • - badanie biochemiczne  - Test podwójny ( Gonadotropina kosmówkowa - β-hcg, oraz białko ciążowe A (PAPP-A)
 • - komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu

II trymestr 18+0 – 20+6 tygodnia ciąży

 • - szczegółowe badanie USG oceniające anatomię oraz dobrostan płodu
 • - test potrójny (oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu)

Ważna informacja:
Jeżeli w trakcie badania prenatalnego zostaną stwierdzone zaburzenia w rozwoju wewnątrzmacicznego Pani dziecka naszą realną pomocą w nadzorowaniu dalszego przebiegu ciąży jest udzielenie wysokospecjalistyczej konsultacji medycznej w dziedzinach:

 • - Perinatologii
 • - Genetyki
 • - Kardiologii dziecięcej
 • - Urologii dziecięcej
 • - Chirurgii dziecięcej
 • - Neurologii i neurochirurgii dziecięcej
 • - Opieki psychologa

oraz wskazanie specjalistycznego Ośrodka III stopnia referencyjności, w którym nastąpi rozwiązanie ciąży i dalsze leczenie dziecka po urodzeniu.

Dokumenty do pobrania: 

Zapisy na badania oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 785 007 003

Centrum Medyczne Sigma-Bi
41-902 Bytom  ul. Chrzanowskiego 23

Uwaga: w dalszym ciągu równolegle prowadzimy program Badań Prenatalnych NFZ