Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

Wewnątrzmaciczna operacja MMC. Czego mogą oczekiwać Rodzice?

Dlaczego prenatalna interwencja jest skuteczna?

Podstawowymi celami otwartej chirurgii matczyno-płodowej w naprawie rozwojowej wady otwartej MMC jest przywrócenie prawidłowego krążenia płynu mózgowo rdzeniowego, prewencja rozwoju ciężkiej wentrikulomegalii (wodogłowia) oraz wgłabiania móżdżku i tyłomózgowia.  Dodatkowo naprawa MMC powoduje skuteczną neuroprotekcję odsłoniętych włókien rdzenia kręgowego zapobiegając toksycznemu działaniu składników płynu owodniowego. Po urodzeniu dziecka przepuklina nie musi być ponownie operowana.